Atribuțiile subprefectului

Art. 24. – (1) Subprefectul îndeplineşte, în numele prefectului, atribuţii în domeniul conducerii operative a Instituţiei Prefectului, precum şi alte atribuţii prevăzute de lege ori sarcini date de Ministerul Afacerilor Interne sau de către prefect.