Prefectul județului, Florin Florian, a participat astăzi, 21 august 2018, la ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic

Prefectul județului, Florin Florian, a participat astăzi, 21 august 2018, la ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârtsnice, care a avut următoarea ordine de zi: aducerea la cunoștință a minutei ședinței anterioare și prezentarea principalelor reglementări privind protecția consumatorilor.

În acest context, reprezentantul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Sălaj a punctat aspectele cărora consumatorii trebuie să le acorde atenție:

–      Principalele caracteristici ale produselor și serviciilor;

–      Datele de identificare ale vânzătorulu/prestatoruluii;

–      Prețul produselor/ serviciilor;

–      Perioada de valabilitate a ofertei/prețurilor;

–      Modalitățile de plată, livrare și executare;

–      Procedura de soluționare a reclamațiilor;

–      Termenul de retragere și formularul tipizat de retragere;

–      Existența unei garanții legale;

–      Durata contractului.

În perioada 01.01.2018 – 31.07.2018, la nivelul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Sălaj au fost înregistrate un număr de 96 reclamații pentru produse și servicii achiziționate online, un procent de aproximativ 70% fiind soluționate amiabil, cu acest prilej fiind efectuată și o consiliere a consumatorilor.

Pentru a veni în sprijinul consumatorilor, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Sălaj își propune:

–      Creșterea gradului de conștientizare a drepturilor de care benefeciază consumatorii și încurajarea acestora de a acționa în acord cu aceste drepturi, de a solicita despăgubiri, astfel încât să fie crescute standardele pieței;

–      Creșterea responsabilității fiecărei entități în parte pentru a avea pe piață produse și servicii de calitate;

–      Acțiuni de control intensificate, concomitent cu acțiuni de consiliere a operatorilor.