Prefectul județului Sălaj, Florin Florian, a semnat luni, 26 noiembrie, proiectul vizând „Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ Zalău”

Prefectul județului Sălaj, Florin Florian, a semnat luni, 26 noiembrie, proiectul vizând „Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ Zalău”, finanțat prin intermediul fondurilor externe nerambursabile, în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiţii: 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor Operațiunea B – Clădiri publice.

Semnarea contractului a avut loc  în prezența echipei de proiect și a coordonatorului de programe pentru Sălaj al ADR Nord Vest. Ovidiu Ghiurco.

Bugetul total al proiectului este de 24.263.129,68 lei, din care cheltuieli eligibile 21.695.819,16 lei, cheltuieli neeligibile 2.567.310,52 lei, contribuție proprie 3.254.372,87 lei (15%) și asistență financiară nerambursabilă 18.441.446,29 lei.

Scopul proiectului este transformarea Palatului Administrativ – Zalău dintr-o clădire clasică, depașită moral, într-o clădire modernă, prin lucrări de eficientizare energetică.

Prin implementarea proiectului se intenționează: aplicarea unor măsuri de eficiență energetică a clădirii, având ca scop reabilitarea energetică profundă, anveloparea clădirii, a planşeului peste demisol, înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv a celei aferente accesului în clădire;  înlocuirea corpurilor de încălzire cu ventiloconvectoare; înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă;instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu energie din surse de energie regenerabilă, precum instalații cu captatoare solare termice și electrice, instalații cu panouri solare fotovoltaice, pompe de caldură, recuperatoare de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale, în scopul reducerii emisiilor de CO2 şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc; asigurarea calității aerului interior prin ventilare naturală organizată sau ventilare hibridă (inclusiv a spațiilor comune); înlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de condiționare a aerului, a instalațiilor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii; instalarea recuperatarelor de căldură, dacă prevederea lor contribuie la creșterea performanței energetice a clădirii; reabilitarea/ modernizarea instalației de iluminat; instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, pentru economia de energie; montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire şi înregistrare a consumurilor energetice, şi/ sau, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control şi/sau monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii; montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru încălzire şi apă caldă de consum; crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi; proiectarea și realizarea sistemului de iluminat de rezervă și semnalizare de siguranță; proiectarea unui sistem perimetral de iluminat, cu alimentare din surse regenerabile.

Totodată prin implementarea proiectului se urmărește reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră și folosirea în proporție de peste 15 % a energie obținute din surse regenerabile.

Clădirea în care îşi desfaşoară activitatea Instituția Prefectului Județului Sălaj este o clădire care a fost finalizată în perioada anilor 1970-1971. Clădirea se află în proprietatea statului romȃn şi este administrată de Instituția Prefectului Județului Sălaj conform H.G. 706/1994. Clădirea are o suprafață utilă de aproximativ 4.600 mp, fiind compusă din subsol, parter şi două etaje.  În momentul de față construcția nu corespunde în totalitate cerințelor unei clădiri administrative, fiind realizată cu materiale şi tehnologii specifice anilor 70, ea nefiind modernizată niciodată.