Prefectul județului Sălaj, Florin Florian, a semnat miercuri, 6 noiembrie, contractul de achiziție publică de lucrări, în cadrul proiectul ”Creşterea eficienței energetice a Palatului Administrativ Zalău”

Prefectul județului Sălaj, Florin Florian, a semnat miercuri, 6 noiembrie, contractul de achiziție publică de lucrări, în cadrul proiectul ”Creşterea eficienței energetice a Palatului Administrativ Zalău”.

 

Contractul a fost semnat de Instituția Prefectului Județul Sălaj în calitate de beneficiar și TCI Contractor General SA Cluj Napoca în calitate de executant, valoare proiectului fiind de 17.555.332,93 lei, fără TVA. Termenul de realizare a lucrărilor este de 18 luni de la data precizată în ordinul de începere.

 

Principalele lucrări ce vor fi executate vizează: anveloparea clădirii, înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă, înlocuirea corpurilor de încălzire cu ventilo-convectoare, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei, reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de iluminat, instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mişcare şi a unui sistem de management energetic integrat (BMS), având ca rezultat reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră şi folosirea în proporţie de peste 15% a energiei obţinute din surse regenerabile.

Palatul Administrativ din Zalău va deveni, astfel, prima clădire publică inteligentă din Sălaj, cu corpuri de încălzire cu ventilo-convectoare, furnizarea apei calde cu ajutorul panourilor solare, corpuri de iluminat de tip led cu senzori de mişcare şi prezenţă, staţie de alimentare autoturisme electrice şi posibilitatea setării unui microclimat propriu pentru fiecare încăpere în parte.

Contractul de finanțare pentru proiectul ”Creşterea eficienței energetice a Palatului Administrativ Zalău” s-a semnat în 23 noiembrie 2018, între Instituția Prefectului Județul Sălaj în calitate de beneficiar şi Autoritatea de Management din cadrul MDRAP în calitate de finanțator.

Valoarea totală a proiectului este de 24.263.129,68 lei (inclusiv TVA), iar perioada de implementare este 23 noiembrie 2018 – 30 noiembrie 2022.
Scopul proiectului  este transformarea imobilului dintr-o clădire clasică, depăşită moral într-o clădire modernă, prin lucrări  de eficientizare energetică, având în vedere că de la finalizarea şi recepţia acesteia, în anul 1971, nu s-au efectuat programe de reparaţii capitale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– Reducerea consumului anual de energie primară pentru Palatul Administrativ Zalău  de la 1.218.076 kWh/an la începutul implementării proiectului la 310.902 kWh/an la sfârşitul implementării proiectului, prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalaţiilor aferente clădirii şi utilizarea surselor de energie regenerabilă.

– Scăderea anuală a consumului specific pentru gazele cu efect de seră utilizate ca sursă de căldură pentru Palatul Administrativ Zalău, prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalaţiilor aferente clădirii şi utilizarea surselor de energie regenerabilă.

– Realizarea dotărilor necesare pentru adaptarea clădirii în vederea îndeplinirii obiectivului general

În perioda scursă de la semnarea contractului de finanțare s-au realizat o serie de activități, dintre care putem aminti:

 

2018 – Decembrie

Constitutirea  echipei de implementare a proiectului nominalizată, prin Ordinul Prefectului nr. 220 din 28 noiembrie 2018 şi stabilirea atributiilor acestora.
2019 – Ianuarie

Demararea întocmirii documentațiilor de achiziție pentru serviciile necesare în vederea implementării proiectului (informare şi publicitate, audit financiar şi asistență tehnică din partea proiectantului;
2019 – Februarie

Finalizarea întocmirii documentațiilor de achiziție pentru serviciile de informare și publicitate și audit financiar
2019 – Martie

Încheierea contractului achiziției pentru serviciile de audit financiar;
Publicarea în SICAP a anunțului publicitar pentru achiziția serviciilor de informare și publicitate și pentru achiziția directă de servicii de evaluare a imobilului – Palatul Administrativ Zalău în vederea actualizării valorii de inventar a imobilului – Palatul Administrativ Zalău
2019 – Aprilie

Încheierea contractului pentru serviciile de informare și publicitate;
Publicarea în SICAP a anunțului publicitar pentru achiziția serviciilor de consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru două proceduri simplificate;
Demararea întocmirii documentațiilor de achiziție pentru serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări;
2019 – Mai

·         Transmitere proiect HG privind actualizarea situației juridice a imobilului;

·         Finalizare achiziție pentru contractare servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice, pentru două proceduri simplificate;

·         Încărcare în SEAP a achiziției pentru servicii de asistență din partea proiectantului pe perioada de execuție lucrări;

 

2019 – Iunie

·         Finalizarea achiziției de asistență pe perioada derulării lucrărilor din partea proiectantului

Întocmire documentație pentru achiziția de execuție lucrări
2019 – Iulie

Întocmirea documentației pentru închirierea unui spațiu necesar relocării activităților Instituției Prefectului, având ca scop punerea la dispoziția constructorului a Palatului Administrativ Zalău pentru execuția lucrărilor
Transmiterea documentației pentru achiziția de execuție lucrări spre verificare și validare de către ANAP
2019 – August

Publicare în SICAP a achiziției de execuție lucrări
Finalizare achiziție chirie pentru închirierea unui spațiu necesar relocării activităților Instituției Prefectului, având ca scop punerea la dispoziția constructorului a Palatului Administrativ Zalău pentru execuția lucrărilor
2019 – Septembrie

·         Transmiterea documentației pentru reînoirea Autorizației de Construire

·         Întocmire documentație pentru achiziția serviciilor de Dirigenție de șantier

·         Relocarea activităților Instituției Prefectului – Județul Sălaj

 

2019 – Octombrie

·         Întocmire documentație pentru achiziția de execuție lucrări

·         Întocmire documentație pentru achiziția serviciilor de Dirigenție de șantier

·         Evaluare oferte – execuție lucrări de intervenție

·         Întâlnire de lucru cu reprezentanții ANAP – achiziție execuție lucrări

·         Întocmire și depunere Cerere de Rambursare Nr. 1 la ADR-NV