Apostilă

Apostila este o ștampilă sau un certificat eliberat de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în tara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenției.
Scopul eliberării apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.
Procedura de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative emise de autorități ale administrației publice centrale sau locale, precum și de alte organe de autoritate administrativă din România, care organizează o activitate de interes public, în cadrul unor competente stricte stabilite prin lege, se desfasoară prin intermediul biroului apostilă organizat în cadrul instituțiilor prefectului.
Eliberarea apostilei este gratuită și se realizează de către institutia prefectului din județul în care:
  • titularul actului sau soțul/soția ori o ruda pâna la gradul II a acestuia are domiciliul/ultimul domiciliu;
sau
  • emitentul actului are sediul.
Prin excepție, certificatele de cazier judiciar și certificatele de stare civilă se pot apostila la orice instituție a prefectului.
IMPORTANT! Solicitanții pot opta ca, înainte de a depune documentele la biroul apostilă, să se deplaseze personal la sediul instituțiilor implicate (sau al structurilor teritoriale ale acestora) în vederea verificării semnăturii, a calitătii în care a acționat semnatarul actului și, dacă este cazul, a identității ștampilei sau a sigiliului pe care le poartă actul pentru care se solicită eliberarea apostilei. În aceasta situație, în conformitate cu prevederile Memorandumului cu tema „Măsuri necesare pentru îmbunatațirea activității serviciilor publice”, eliberarea apostilei se face in termen de 2 ore.

 

Lista statelor semnatare ale convenției de la HAGA aici

INFORMARE PENTRU SOLICITANȚII APOSTILEI DE LA HAGA

Începând cu data de 16 februarie 2019  sunt scutite de toate obligațiile de legalizare și de alte formalități similare documentele care stabilesc unul sau mai multe dintre următoarele elemente: nașterea, faptul că o persoană este în viață, decesul, numele, căsătoria, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă, divorțul, separarea de drept sau anularea căsătoriei, parteneriatul înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat, desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat, filiația, adopția, domiciliul și/sau reședința, cetățenia, absența cazierului judiciar, cu condiția ca astfel de documente oficiale să fie emise pentru un cetățean al Uniunii Europene de către autoritățile din statul membru al cărui cetățean este acesta.

Formularele standard multilingve care se atașează la documentele oficiale (și care țin locul apostilei) pot fi solicitate la autoritatea emitentă a actului, pentru a evita o eventuală deplasare și alte potențiale costuri ce țin de îndeplinirea formalităților necesare pentru obținerea unei apostile în cadrul Instituției Prefectului. Acestea pot fi solicitate în legătură cu următoarele situații:

  • nașterea;
  • faptul că o persoană este în viață;
  • decesul;
  • căsătoria, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă;
  • parteneriatul înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat;
  • domiciliul și/sau reședința;
  • absența cazierului judiciar