Proiect U.E.

”Creşterea eficienței energetice a Palatului Administrativ Zalău”

Obiectivul general:
● Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ Zalău. Scopul: Transformarea imobilului dintr-o clădire clasică, depașită moral într-o clădire modernă, prin lucrări de eficientizare energetică, având în vedere că de la finalizarea și recepția acesteia, în anul 1971, nu s-au efectuat programe de reparații capitale.

Obiective specifice:
● Reducerea consumului anual de energie primară pentru Palatul Administrativ Zalău de la 1.218.076 kWh/an la începutul implementării proiectului la 310.902 kWh/an la sfârșitul implementării proiectului, prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente clădirii și utilizarea surselor de energie regenerabilă.
● Scăderea anuală a consumului specific pentru gazele cu efect de seră utilizate ca sursă de căldură pentru Palatul Administrativ Zalău de la 160,14 tone CO2/an la începutul implementării proiectului la 45,31 tone CO2/an la sfârșitul implementării proiectului, prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente clădirii și utilizarea surselor de energie regenerabilă.
● Realizarea dotărilor necesare pentru adaptarea clădirii în vederea îndeplinirii obiectivului general.

– Istoricul proiectului

30.11.2022 – PROIECT FINALIZAT CU SUCCES

2022 – Noiembrie

 • Solicitarea și obținerea de la ADR-NV a avizului favorabil pentru comunicatul de presă final și pentru panoul permanent
 • Finalizarea evaluării contabile și a valorii de inventar a clădirii
 • S-au efectuat toate plățile aferente implementării proiectului
 • Transmiterea către DGRIP a Raportului privind stadiul proiectului
 • Transmiterea către ADR-NV a Raportului trimestrial de progres final
 • Organizarea Conferinței de presă la finalizarea proiectului
 • Finalizarea implementării proiectului.

2022 – Octombrie

 • Întocmire și transmitere către ADR-NV raspunsuri la Clarificări 1 și 2 la Actul adițional 2
 • Finalizarea documentației pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu
 • Semnarea Actului adițional 2 la Contractul de finanțare
 • Corecții la desenele de instalații, faza AS BUILT
 • Asistare la efectuarea reglajelor pentru echipamente și BMS

2022 – Septembrie

 • Participare la întâlnirea organizată de ADR-NV – Caravana REGIO
 • Pregatire documentatie pentru Actul aditional 2
 • Întâlnire cu executanții și proiectanții privind remedierea problemelor apărute
 • Corecții la desenele de instalații, faza AS BUILT
 • Asistare la efectuarea reglajelor pentru echipamente și BMS

2022 – August

 • Corecții la desenele de instalații, faza AS BUILT
 • Întocmire și transmitere adresa către DGRIP stadiu proiect
 • Transmitere pe platforma MySMIS a Raportului trimestrial de progres nr. 15
 • Întocmire și transmitere adresa (solicitare clarificări) către OI și AM privind sumele considerate neeligibile din CR 9
 • Întocmire și transmitere către DGRIP chestionar privind auditarea fondurilor externe
 • Verificarea Rapoartelor de activitate a proiectanților pentru decontare
 • Asistare la efectuarea reglajelor pentru echipamente și BMS

2022 – Iulie

 • Corecții la desenele de instalații, faza AS BUILT
 • Întocmire și verificare documente pentru Cererile de clarificări la CR 9
 • Întocmire Anexe 1.3 la Situațiile de lucrări 19 și 20
 • Asistare la efectuarea reglajelor pentru echipamente și BMS

2022 – Iunie

 • Întocmire PV recepție pentru serviciile de dirigentare de șantier
 • Corecții la desenele de instalații, faza AS BUILT
 • Participare la vizita în teren a reprezentanților ADR-NV
 • Transmitere pe platforma MySMIS a Cererii de rambursare 9
 • Asistare la efectuarea reglajelor pentru echipamente și BMS

2022 – Mai

 • Participare la videoconferința organizată de DGRIP privind situația proiectului
 • Întocmire și transmitere către ADR-NV – Raport trimestrial de progres 14
 • Verificare și preluare lucrări de corecții, solicitate constructorului, după mutarea în clădire
 • Asistare la efectuarea reglajelor pentru echipamente și BMS

2022 – Aprilie

 • Verificarea Rapoartelor de activitate a diriginților de șantier pentru decontare
 • Participare la videoconferința organizată de DGRIP privind situația proiectului
 • Întocmire și verificare documente pentru Cererea de Rambursare 9
 • Verificare și preluare spațiu de la constructor
 • Asistare la efectuarea reglajelor pentru utilități

2022 – Martie

 • Verificare și preluare spațiu de la constructor
 • Întocmire și transmitere către DGL raport privind situația proiectului
 • Participare la videoconferința organizată de DGRIP privind situația proiectului
 • Raportare plăți proiect către DGL și DGF
 • Verificare și preluare spațiu de la constructor
 • Încheierea contractelor de furnizare utilități
 • Asistare la efectuarea reglajelor pentru utilități
 • Se începe mutarea instituțiilor în noul sediu

2022 – Februarie

 • Realizarea lucrărilor de montare a instalaţiilor electrice şi de ventilaţie
 • Realizarea lucrărilor de reparații și finisaje în interiorul clădirii
 • Realizarea lucrărilor de montare a termoizolației pe fațada posterioară
 • Realizarea lucrărilor de curenți slabi
 • Realizarea lucrărilor la instalația BMS
 • Realizarea lucrărilor de montare a ventiloconvectoarelor
 • Realizarea lucrărilor de montare a ușilor interioare
 • Realizarea lucrărilor de montare a termoizolației pe fațada laterală
 • Întâlnire de lucru cu executanții, proiectanții și diriginții de șantier pentru rezolvarea problemelor apărute pe șantier
 • Întocmire și pregătire documente privind recepția lucrărilor
 • Întocmire și transmitere către ADR-NV Raport trimestrial de progres nr 13
 • Întocmirea și semnarea Procesului verbal la terminarea lucrărilor
 • Recepția la finalizarea lucrărilor de construcții

2022 – Ianuarie

 • Continuarea lucrărilor de montare a instalaţiilor electrice şi de ventilaţie
 • Continuarea lucrărilor de reparații și finisaje în interiorul clădirii
 • Continuarea lucrărilor de montare a termoizolației pe fațada posterioară
 • Continuarea lucrărilor de curenți slabi
 • Continuarea lucrărilor la instalația BMS
 • Continuarea lucrărilor de montare a ventiloconvectoarelor
 • Continuarea lucrărilor de montare a ușilor interioare
 • Continuarea lucrărilor de montare a termoizolației pe fațada laterală
 • Întâlnire de lucru cu executanții, proiectanții și diriginții de șantier pentru rezolvarea problemelor apărute pe șantier

2021 – Decembrie

 • Realizarea lucrărilor de execuție pentru structura de susținere a chillere-lor
 • Continuarea lucrărilor de montare a instalaţiilor electrice şi de ventilaţie
 • Continuarea lucrărilor de reparații și finisaje în interiorul clădirii
 • Continuarea lucrărilor de montare a termoizolației pe fațada posterioară
 • Continuarea lucrărilor de curenți slabi
 • Continuarea lucrărilor la instalația BMS
 • Continuarea lucrărilor de montare a ventiloconvectoarelor
 • Continuarea lucrărilor de montare a ușilor interioare
 • Continuarea lucrărilor de montare a termoizolației pe fațada laterală
 • Realizarea lucrărilor de amenajare a curții interioare
 • Întocmire și transmitere adresă către TCI privind constituirea comisiei de recepție
 • Întocmire și transmitere Cerere Rambursare Nr. 8 către ADR-NV
 • Întocmire și semnare Act adițional 3 privind prelungirea termenului de execuție a lucrărilor

2021 – Noiembrie

 • Continuarea lucrărilor de execuție pentru structura de susținere a chillere-lor
 • Realizarea lucrărilor de execuție pentru rețeaua de gaze naturale
 • Continuarea lucrărilor de montare a instalaţiilor electrice şi de ventilaţie
 • Continuarea lucrărilor de reparații și finisaje în interiorul clădirii
 • Continuarea lucrărilor de montare a termoizolației pe fațada posterioară
 • Continuarea lucrărilor de curenți slabi
 • Continuarea lucrărilor la instalația BMS
 • Continuarea lucrărilor de montare a ventiloconvectoarelor
 • Continuarea lucrărilor de montare a ușilor interioare
 • Continuarea lucrărilor de montare a termoizolației pe fațada laterală
 • Continuarea lucrărilor de amenajare a curții interioare
 • Întocmire și transmitere adresă către TCI privind constituirea comisiei de recepție
 • Întocmire și transmitere Raport de progres nr. 12 către ADR-NV
 • Întocmire documentație privind suplimentarea bugetului proiectului
 • Participare la ședințele la care au participat prefectul, executantul, dirigintele de șantier și reprezentantul ADR-NV

2021 – Octombrie

 • Continuarea lucrărilor de execuție pentru structura de susținere a chillere-lor
 • Continuarea lucrărilor de execuție pentru rețeaua de gaze naturale
 • Continuarea lucrărilor de montare a instalaţiilor electrice şi de ventilaţie
 • Continuarea lucrărilor de reparații și finisaje în interiorul clădirii
 • Continuarea lucrărilor de montare a termoizolației pe fațada posterioară
 • Continuarea lucrărilor de curenți slabi
 • Continuarea lucrărilor la instalația BMS
 • Continuarea lucrărilor de montare a ventiloconvectoarelor
 • Continuarea lucrărilor de montare a ușilor interioare
 • Continuarea lucrărilor de montare a termoizolației pe fațada laterală
 • Continuarea lucrărilor de amenajare a curții interioare
 • Participare la vizita in teren organizată de către ADR-NV
 • Întocmire și semnare Act aditional de prelungire lucrari de intervenție

2021 – Septembrie

 • Continuarea lucrărilor de execuție pentru structura de susținere a chillere-lor
 • Continuarea lucrărilor de execuție pentru rețeaua de gaze naturale
 • Continuarea lucrărilor de montare a instalaţiilor electrice şi de ventilaţie
 • Continuarea lucrărilor de reparații și finisaje în interiorul clădirii
 • Continuarea lucrărilor de montare a termoizolației pe fațada posterioară
 • Continuarea lucrărilor de curenți slabi
 • Continuarea lucrărilor la instalația BMS
 • Continuarea lucrărilor de montare a ventiloconvectoarelor
 • Continuarea lucrărilor de montare a ușilor interioare
 • Continuarea lucrărilor de montare a termoizolației pe fațada laterală
 • Demararea lucrărilor de amenajare a curții interioare
 • Transmitere către ADR-NV Cerere rambursare 7
 • Întâlnire cu reprezentanții TCI privind ajustarea prețurilor
 • Întocmire și semnare Act adițional privind ajustarea prețurilor

2021 – August

 • Continuarea lucrărilor de execuție pentru structura de susținere a chillere-lor
 • Continuarea lucrărilor de execuție pentru rețeaua de gaze naturale
 • Continuarea lucrărilor de montare a instalaţiilor electrice şi de ventilaţie
 • Continuarea lucrărilor de reparații și finisaje în interiorul clădirii
 • Continuarea lucrărilor de montare a termoizolației pe fațada posterioară
 • Continuarea lucrărilor de curenți slabi
 • Continuarea lucrărilor la instalația BMS
 • Participare la ședința de progres cu ministrul afacerilor interne, prefectul, arhitectul, constructorul, proiectanți și diriginți
 • Intocmire și transmitere către ADR-NV Raport trimestrial nr. 11
 • Întocmire dosar achiziție Servicii de întocmire a documentației tehnice necesare obținerii avizului de securitate la incendiu
 • Continuarea lucrărilor de montare a ventiloconvectoarelor
 • Continuarea lucrărilor de montare a ușilor interioare
 • Continuarea lucrărilor de montare a termoizolației pe fațada laterală
 • Realizare priză împământare pentru paratrăznet
 • Demararea lucrărilor de amenajare a curții interioare
 • Realizarea traversărilor prin curtea interioară pentru alimentarea centralei termice (gaze și energie electrică)

2021 – Iulie

 • Finalizarea lucrărilor de montare a panourilor fotovoltaice
 • Continuarea lucrărilor de execuție pentru structura de susținere a chillere-lor
 • Continuarea lucrărilor de execuție pentru rețeaua de gaze naturale
 • Continuarea lucrărilor de montare a instalaţiilor electrice şi de ventilaţie
 • Continuarea lucrărilor de reparații și finisaje în interiorul clădirii
 • Continuarea lucrărilor de montare a termoizolației pe fațada posterioară
 • Continuarea lucrărilor de curenți slabi
 • Continuarea lucrărilor la instalația BMS
 • Continuarea lucrărilor de montare a ventiloconvectoarelor
 • Continuarea lucrărilor de montare a ușilor interioare
 • Continuarea lucrărilor de montare a termoizolației pe fațada lateral
 • Realizare priză împământare pentru paratrăznet
 • Demararea lucrărilor de amenajare a curții interioare
 • Realizarea traversărilor prin curtea interioară pentru alimentarea centralei termice (gaze și energie electrică)

2021 – Iunie

 • Continuarea lucrărilor de montare a panourilor fotovoltaice
 • Continuarea lucrărilor de execuție pentru structura de susținere a chillere-lor
 • Continuarea lucrărilor de execuție pentru rețeaua de gaze naturale
 • Continuarea lucrărilor de montare a instalaţiilor electrice şi de ventilaţie
 • Continuarea lucrărilor de reparații și finisaje în interiorul clădirii
 • Continuarea lucrărilor de montare a termoizolației pe fațada posterioară
 • Continuarea lucrărilor de curenți slabi
 • Continuarea lucrărilor la instalația BMS
 • Continuarea lucrărilor de montare a ventiloconvectoarelor
 • Demararea lucrărilor de montare a ușilor interioare
 • Demararea lucrărilor de montare a termoizolației pe fațada laterală

2021 – Mai

 • Demararea lucrărilor de montare a panourilor fotovoltaice
 • Demararea lucrărilor de execuție pentru structura de susținere a chillere-lor
 • Demararea lucrărilor de execuție pentru rețeaua de gaze naturale
 • Continuarea lucrărilor de montare a instalaţiilor electrice şi de ventilaţie
 • Continuarea lucrărilor de reparații și finisaje în interiorul clădirii
 • Continuarea lucrărilor de montare a termoizolației pe fațada posterioară
 • Continuarea lucrărilor de curenți slabi
 • Continuarea lucrărilor la instalația BMS
 • Continuarea lucrărilor de montare a ventiloconvectoarelor
 • Transmitere către ADR-NV a Raportului trimestrial de progres Nr. 10
 • Transmitere către ADR-NV a Cererii de rambursare Nr. 6

2021 – Aprilie

 • Continuarea lucrărilor de montare a instalaţiilor electrice şi de ventilaţie
 • Continuarea lucrărilor de reparații și finisaje în interiorul clădirii
 • Continuarea lucrărilor de montare a termoizolației pe fațada posterioară
 • Continuarea lucrărilor de curenți slabi
 • Continuarea lucrărilor la instalația BMS
 • Continuarea lucrărilor de montare a ventiloconvectoarelor
 • Pregătirea suprafețelor pentru aplicarea termoizolației pe fațadă

2021 – Martie

 • Continuarea lucrărilor de montare a instalaţiilor electrice şi de ventilaţie
 • Continuarea lucrărilor de reparații și finisaje în interiorul clădirii
 • Demararea lucrărilor de montare a termoizolației pe fațada posterioară
 • Continuarea lucrărilor de curenți slabi
 • Continuarea lucrărilor la instalația BMS
 • Demararea lucrărilor de montare a ventiloconvectoarelor

2021 – Februarie

 • Continuarea lucrărilor de montare a instalaţiilor electrice şi de ventilaţie
 • Continuarea lucrărilor de reparații și finisaje în interiorul clădirii
 • Demararea lucrărilor de curenți slabi
 • Demararea lucrărilor la instalația BMS
 • Depunere Cerere de rambursare nr. 5
 • Depunere Raport trimestrial de progres nr. 9

2021 – Ianuarie

 • Continuarea lucrărilor de montare a instalaţiilor electrice şi de ventilaţie
 • Finalizare compartimentări interioare pentru Parter + E1 + E2
 • Continuarea lucrărilor de reparații și finisaje în interiorul clădirii
 • Finalizare lucrări de schimbare a sistemului de scurgeri ape pluviale
 • Stabilirea cu furnizorii de gaze naturale și electricitate a circuitelor interioare de utilități

2020 – Decembrie

 • Finalizarea lucrărilor la învelitoare
 • Continuarea lucrărilor de montare a instalaţiilor electrice şi de ventilaţie
 • Demararea lucrărilor de reparații și finisaje în interiorul clădirii
 • Depunere Cerere de rambursare nr. 4
 • Sedința de progres nr. 4 din 14.12.2020 la care au participat beneficiarul, proiectanții, diriginții de șantier și executantul

2020 – Noiembrie

 • Continuarea lucrărilor de montare a instalaţiilor electrice şi de ventilaţie
 • Continuarea lucrărilor la învelitoare
 • Finalizarea lucrărilor de montare a termoizolației în curtea interioară
 • Finalizarea aplicării tencuielii minerale decorative în curtea interioară

2020 – Octombrie

 • Continuarea lucrărilor de montare a instalaţiilor electrice şi de ventilaţie
 • Continuarea lucrărilor de montare a termoizolației în curtea interioară
 • Continuarea lucrărilor la învelitoare
 • Demararea lucrărilor de montare a panourilor fotovoltaice

2020 – Septembrie

 • Întocmire și depunere Cerere de Rambursare Nr. 3 la ADR-NV
 • Continuarea lucrărilor de montare a instalaţiilor electrice şi de ventilaţie
 • Continuarea lucrărilor de montare a termoizolației în curtea interioară
 • Montarea centralelor de tratare aer
 • Începerea lucrărilor la învelitoare

2020 – August

 • Transmiterea la ADR-NV a Raportului trimestrial de progres nr. 7
 • S-au finalizat lucrările de drenaj la exteriorul clădirii
 • Continuarea lucrărilor de montare a instalaţiilor electrice şi de ventilaţie
 • Continuarea lucrărilor de montare a termoizolației în curtea interioară
 • Continuarea lucrărilor de montarea a tâmplăriei de aluminiu pe fațadele exterioare

2020 – Iulie

 • S-au început lucrarile de montare a termoizolației în curtea interioară
 • S-au finalizat lucrările de drenaj în curtea interioară
 • Continuarea lucrărilor de montare a instalaţiilor electrice şi de ventilaţie
 • Continuarea lucrărilor de montarea a tâmplăriei de aluminiu pe fațadele exterioare
 • S-a efectuat faza determinantă pentru etapa pregatire “Strat termoizolație”

2020 – Iunie

 • S-au evaluat pagubele produse de fenomenele meteorologice din data de 11.06.2020 și s-a dispus constructorului punerea în siguranță a clădirii
 • Finalizarea montajului de tâmplărie de aluminiu pe fațadele din curtea interioară
 • Continuarea lucrărilor de montare a instalaţiilor electrice şi de ventilaţie
 • Continuarea lucrărilor de consolidare a învelitoarei şi izolarea planşeelor
 • Continuarea lucrărilor de montarea a tâmplăriei de aluminiu pe fațadele exterioare
 • Continuarea lucrărilor de drenaj în curtea interioară

2020 – Mai

 • Întocmire și depunere Cerere de Rambursare Nr. 2 la ADR-NV
 • Transmitere către ADR-NV a Raportului trimestrial de progres Nr. 6
 • Continuarea lucrărilor de montare a instalaţiilor electrice şi de ventilaţie
 • Continuarea lucrărilor de consolidare a învelitoarei şi izolarea planşeelor
 • Continuarea lucrărilor de montarea a tâmplăriei de aluminiu

2020 – Aprilie

 • A avut loc ședința lunară de progres lucrări nr. 3 din 07.04.2020
 • Continuarea lucrărilor de montare a instalaţiilor electrice şi de ventilaţie
 • Continuarea lucrărilor de consolidare a învelitoarei şi izolarea planşeelor
 • S-a început montarea tâmplăriei de aluminiu pe fațadele din curtea interioară
 • S-au depus la ADR-NV dosarele de achiziție privind lucrările de execuție și serviciile de asistenta tehnică din partea proiectantului

2020 – Martie

 • A avut loc ședința lunară de progres lucrări nr. 2 din 03.03.2020 la care au participat arhitectul, constructorul, proiectanții și diriginții de șantier
 • Întâlniri de lucru cu reprezentanții firmei de execuție lucrări, proiectanți și diriginți de șantier
 • Continuarea lucrărilor de montare a instalaţiilor electrice şi de ventilaţie
 • Continuarea lucrărilor de consolidare a învelitoarei şi izolarea planşeelor
 • Valorificarea materialelor recuperate de la demontarea instalațiilor termice şi electrice vechi

2020 – Februarie

 • A avut loc ședința lunară de progres lucrări nr. 1 din 04.02.2020 la care au participat arhitectul, constructorul, proiectanții și diriginții de șantier
 • Demarare lucrări pentru demontare învelitoare, izolarea planșeelor și montaj instalații electrice
 • Transmiterea Raportului trimestrial de progres Nr. 5 către ADR-NV
 • Transmiterea spre aprobare de către Direcția Generală Logistică a Programului de urmărire și control al calității lucrărilor

2020 – Ianuarie

 • Întâlnire cu reprezentanții furnizorilor de utilități privind predarea amplasamentului
 • Întâlniri de lucru cu reprezentanții firmei de execuție lucrări, proiectanți și diriginți de șantier
 • Constituire comisie pentru stabilirea și evaluarea materialelor și echipamentelor rezultate în urma lucrărilor de demontare
 • Începerea lucrărilor de demontare a instalațiilor sanitare și electrice vechi

2019 – Decembrie

 • Întâlnire de lucru cu reprezentanții firmei de execuție lucrări cu privire la începerea lucrărilor de intervenție programate pentru luna ianuarie 2020
 • Acordare aviz favorabil din partea ADR-NV pentru panoul temporar
 • Rambursarea sumelor aferente Cererii de rambursare Nr. 1

2019 – Noiembrie

 • Finalizare achiziție și semnarea contractului pentru execuția de lucrări
 • Finalizare achiziție și semnarea contractului pentru serviciile de dirigenție de șantier
 • Transmitere către ADR-NV a Raportului trimestrial de progres Nr. 4
 • Predarea amplasamentului pentru începerea execuției lucrărilor
 • Emiterea Ordinului de începere a lucrărilor

2019 – Octombrie

 • Întocmire documentație pentru achiziția de execuție lucrări
 • Întocmire documentație pentru achiziția serviciilor de Dirigenție de șantier
 • Evaluare oferte – execuție lucrări de intervenție
 • Întâlnire de lucru cu reprezentanții ANAP – achiziție execuție lucrări
 • Întocmire și depunere Cerere de Rambursare Nr. 1 la ADR-NV

2019 – Septembrie

 • Transmiterea documentației pentru reînoirea Autorizației de Construire
 • Întocmire documentație pentru achiziția serviciilor de Dirigenție de șantier
 • Relocarea activităților Instituției Prefectului – Județul Sălaj

2019 – August

 • Întocmire și transmitere către ADR-NV a Raportului trimestrial de progres Nr. 3
 • Răspuns la solicitările de clarificări din partea ANAP la documentațiea de achiziție execuție lucrări
 • Publicare în SICAP a achiziției de execuție lucrări
 • Finalizare achiziție chirie pentru închirierea unui spațiu necesar relocării activităților Instituției Prefectului, având ca scop punerea la dispoziția constructorului a Palatului Administrativ Zalău pentru execuția lucrărilor
 • Vizită semestrială la fața locului programată de ADR-NV

2019 – Iulie

 • Întocmirea documentației pentru închirierea unui spațiu necesar relocării activităților Instituției Prefectului, având ca scop punerea la dispoziția constructorului a Palatului Administrativ Zalău pentru execuția lucrărilor
 • Transmiterea documentației pentru achiziția de execuție lucrări spre verificare și validare de către ANAP
 • Actualizarea angajamentelor bugetare multianuale, efectuarea recepțiilor și plăților serviciilor contractate

2019 – Iunie

 • Finalizarea achiziției de asistență pe perioada derulării lucrărilor din partea proiectantului
 • Transmiterea proiectului de HG, cu actualizarea datelor de inventar pentru imobil, cu avizele direcțiilor de specialitate din cadrul MAI
 • Verificarea și completarea documentelor tehnice utilizate în dosarul de achiziție lucrări
 • Întocmire documentație pentru achiziția de execuție lucrări

2019 – Mai

 • Transmitere proiect HG privind actualizarea situației juridice a imobilului;
 • Organizarea conferinței de presă pentru lansarea proiectului;
 • Finalizare achiziție pentru contractare servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice, pentru două proceduri simplificate;
 • Încărcare în SEAP a achiziției pentru servicii de asistență din partea proiectantului pe perioada de execuție lucrări;
 • Întocmire și transmitere către ADR-NV a Raportului trimestrial de progres Nr. 2;
 • Elaborarea documentațiilor de achiziție pentru execuția lucrărilor;
 • Demersuri pentru relocarea activităților din clădire;

2019 – Aprilie

 • Încheierea contractului pentru serviciile de informare și publicitate;
 • Publicarea în SICAP a anunțului publicitar pentru achiziția serviciilor de consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru două proceduri simplificate;
 • Demararea întocmirii documentațiilor de achiziție pentru serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări;
 • Întocmirea Raportului de evaluare a “Proprietății imobiliare aflate în administrația Instituției Prefectului – Județul Sălaj” în urma promovării H.G. pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a imobilului Palatul Administrativ Zalău;
 • Finalizarea primului audit financiar;

2019 – Martie

 • Încheierea contractului achiziției pentru serviciile de audit financiar;
 • Publicarea în SICAP a anunțului publicitar pentru achiziția serviciilor de informare și publicitate;
 • Întocmire proiect HG pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a imobilului Palatul Administrativ Zalău;
 • Publicarea în SICAP a anunțului publicitar pentru achiziția directă de servicii de evaluare a imobilului – Palatul Administrativ Zalău
  în vederea actualizării valorii de inventar a imobilului – Palatul Administrativ Zalău

2019 – Februarie

 • Finalizarea întocmirii documentațiilor de achiziție pentru serviciile de informare și publicitate și audit financiar
 • Întocmirea raportului trimestrial de progres nr. 1

2019 – Ianuarie

 • Demararea întocmirii documentațiilor de achiziție pentru serviciile necesare în vederea implementării proiectului (informare şi publicitate, audit financiar şi asistență tehnică din partea proiectantului;
 • Participarea echipei de proiect la sesiunea de instruire, în vederea implementării proiectului, organizată de către ADR Nord-Vest.

2018 – Decembrie

 • Constitutirea  echipei de implementare a proiectului nominalizată, prin Ordinul Prefectului nr. 220 din 28 noiembrie 2018 şi stabilirea atributiilor acestora.
 • Stabilirea modului de lucru şi raportare a activităților derulate;
 • Actualizarea planului de achiziții pentru întreaga perioadă de implementare a proiectului;
 • Întocmirea fişei de fundamentare a bugetului proiectului pentru anul 2019.

2018 – Noiembrie

S-a semnat Contractul de finanțare nr. 3170 între Instituția Prefectului Județul Sălaj în calitate de beneficiar şi Autoritatea de Management din cadrul MDRAP în calitate de finanțator. Valoarea totală a proiectului este de 24.263.129,68 lei (inclusiv TVA), iar perioada de implementare este 23.11.2018 – 30.11.2022.

Obiectivul general al proiectului este Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ Zalău. Scopul: Transformarea imobilului dintr-o clădire clasică, depăşită moral într-o clădire modernă, prin lucrări  de eficientizare energetică, având în vedere că de la finalizarea şi recepţia acesteia, în anul 1971, nu s-au efectuat programe de reparaţii capitale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Reducerea consumului anual de energie primară pentru Palatul Administrativ Zalău  de la 1.218.076 kWh/an la începutul implementării proiectului la 310.902 kWh/an la sfârşitul implementării proiectului, prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalaţiilor aferente clădirii şi utilizarea surselor de energie regenerabilă.

2. Scăderea anuală a consumului specific pentru gazele cu efect de seră utilizate ca sursă de căldură pentru Palatul Administrativ Zalău de la 160,14 tone CO2/an la începutul implementării proiectului la 45,31 tone CO2/an la sfârşitul implementării proiectului, prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalaţiilor aferente clădirii şi utilizarea surselor de energie regenerabilă.

3. Realizarea dotărilor necesare pentru adaptarea clădirii în vederea îndeplinirii obiectivului general

2018 – Octombrie

S-a depus Cererea de finanțare pentru proiectul ”Creşterea eficienței energetice a Palatului Administrativ Zalău”, în cadrul apelului deschis prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţie 3.1. – sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri Publice.