Situații de urgență

La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

Comitetele pentru situaţii de urgenţă sunt organisme interinstituţionale de sprijin şi componente ale Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

TEMEIUL LEGAL
Functioneaza in conformitate cu prevederile art.11 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi ale Hotărârii Guvernului României nr.1491/2004, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă.

COMPONENTA

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aici

ATRIBUTII CJSU
a) informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, privind starile potenţial generatoare de situaţii de urgenta şi iminenta ameninţării acestora;
b) evalueaza situaţiile de urgenta produse în unităţile administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;
c) declara, cu acordul ministrului administraţiei şi internelor, starea de alerta la nivel judeţean sau în mai multe localităţi ale judeţului şi propun instituirea stării de urgenta;
d) analizează şi avizează planurile judeţene pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenta;

Informații utile:

Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.

Administrația Natională de Meteorologie

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor

 

Hotărâri ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Sălaj

2023

  • Hotărârea nr 07 aici
  • Hotărârea nr 06 aici
  • Hotărârea nr 05 aici
  • Hotărârea nr 04 aici
  • Hotărârea nr 02 aici
  • Hotărârea nr 01 aici

 

COMPONENTA Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă

PREŞEDINTE

DARI TOMA Prefectul Judeţului Sălaj – Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

VICEPREŞEDINŢI

IANCU- SĂLĂJANU DINU Preşedinte – Consiliului Judeţean Sălaj
CHICHIŞAN ADRIAN Inspector şef – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „POROLISSUM” Sălaj

MEMBRI

SABOU ADRIANA Subprefectul Judeţului Sălaj – Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj
FLORIN FLORIAN Subprefectul Judeţului Sălaj – Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj
DOBOCAN ADRIAN VASILE Prim Adjunct – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „POROLISSUM” Sălaj
SAS GEORGE Comandant – U.M. 01468 Șimleu Silvaniei
MAZERE FLORIN Comandant – U.M. 01483 Zalău
STUPAR MARIUS-ANTON Inspector şef – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj
CIGĂRAN VASILE ADRIAN Inspector şef – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj
NICOLAE BOGDAN Locţiitor şef structură – Direcţia Judeţeană de Informaţii Sălaj UM 0603 sediul Zalău
PENCU SEVER Comandant unitate – Direcţia Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Sălaj
MANTE IOAN Şef structură – Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale Sălaj
GREC AURICA Director executiv – Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj
MARIAN FLORIN Comisar şef – Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Judeţean Sălaj
GORGAN DUMITRU Director executiv – Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj
BICAN AUREL MIRCEA Şef secţie – Secţia de Drumuri Naţionale Zalău
FLORIAN FLORIN Inspector şef judeţean – Inspectoratul Judeţean în Construcţii Sălaj
DRĂJAN DARIUS Inspector şef – Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Sălaj
MIHIȘ VIOREL Director – Direcţia Silvică Sălaj
MARINCAŞ LIGIA Director executiv – Direcţia de Sănătate Publică Sălaj
BALINT NARCISA Manager general – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Sălaj
IUHAS MIHAI Medic coordonator – UPU-SMURD Sălaj
FIŢ GEORGETA Manager – Spitalul judeţean de urgenţă Sălaj
MARTIN MIRCEA Director executiv – Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sălaj
DASCĂL NICOLAE Director executiv interimar – Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Sălaj
BULGĂREAN VASILE Inspector şcolar general – Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj
FILIP LORENA Director executiv – Filiala Crucea Roşie Sălaj
DAN MAXIM Şef birou – Garda Forestieră Judeţeană Sălaj
CRISAN MARIANA DANA Director – Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Sălaj
DRAGOȘ LAVINIA CRISTINA Coordonator – Agenția Națională pentru Arii Protejate, Serviciul Teritorial Sălaj
PUŞCAŞ VALENTIN Telekom Sălaj
TEREC DORIN Șef oficiu – Oficiul Județean de Poștă Zalău
ARDELEAN OVIDIU Şef companie – SC Electrica SA, Sucursala de distribuție Zalău
BROSCĂŢAN OVIDIU-ZAHARIA Şef centru operaţiuni reţea Gaz Cluj – Del Gaz Grid SA
SAFIRESCU LUANA Director tehnic – CPL Concordia
POPA VIRGIL Director – SC Amarad Distribuție SRL
ZAHARIA MARCEL Director sucursală – SC Compania de apă Someş SA, Sucursala Zalău
IMRE ISTVAN Director tehnic RAPM – ABA Crişuri