Situații de urgență

La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

Comitetele pentru situaţii de urgenţă sunt organisme interinstituţionale de sprijin şi componente ale Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

TEMEIUL LEGAL
Functioneaza in conformitate cu prevederile art.11 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi ale Hotărârii Guvernului României nr.1491/2004, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă.

COMPONENTA

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aici

ATRIBUTII CJSU
a) informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, privind starile potenţial generatoare de situaţii de urgenta şi iminenta ameninţării acestora;
b) evalueaza situaţiile de urgenta produse în unităţile administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;
c) declara, cu acordul ministrului administraţiei şi internelor, starea de alerta la nivel judeţean sau în mai multe localităţi ale judeţului şi propun instituirea stării de urgenta;
d) analizează şi avizează planurile judeţene pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenta;

Informații utile:

Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.

Administrația Natională de Meteorologie

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor

 • HG 1065/2020 aici
 • HG 967/2020 aici
 • Ordin prelungire carantina Zalau aici
 • Ordin prelungire carantina Jibou aici
 • Ordin prelungire carantina Cehu Silvaniei aici
 • Ordin carantinare Zalau aici
 • Ordin carantinare Jibou aici
 • Ordin carantinare Cehu Silvaniei aici

Declaratia pe proprie răspundere care se va folosi pe perioada de carantină aici 

Adeverinta angajator aici

Hotărâri ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Sălaj

2021

 • Hotărârea nr 130 aici
 • Hotărârea nr 129 aici
 • Hotărârea nr 128 aici
 • Hotărârea nr 127 aici
 • Hotărârea nr 126 aici
 • Hotărârea nr 125 aici
 • Hotărârea nr 124 aici
 • Hotărârea nr 123 aici
 • Hotărârea nr 122 aici
 • Hotărârea nr 121 aici
 • Hotărârea nr 120 aici
 • Hotărârea nr 119 aici
 • Hotărârea nr 118 aici
 • Hotărârea nr 117 aici
 • Hotărârea nr 116 aici
 • Hotărârea nr 113 aici
 • Hotărârea nr 112 aici
 • Hotărârea nr 111 aici
 • Hotărârea nr 110 aici
 • Hotărârea nr 109 aici
 • Hotărârea nr 108 aici
 • Hotărârea nr 107 aici
 • Hotărârea nr 104 aici
 • Hotărârea nr 97 aici
 • Hotărârea nr 94 aici
 • Hotărârea nr 91 aici
 • Hotărârea nr 89 aici
 • Hotărârea nr 88 aici
 • Hotărârea nr 87 aici
 • Hotărârea nr 85 aici
 • Hotărârea nr 84 aici
 • Hotărârea nr 81 aici
 • Hotărârea nr 80 aici
 • Hotărârea nr 79 aici
 • Hotărârea nr 76 aici
 • Hotărârea nr 75 aici
 • Hotărârea nr 74 aici
 • Hotărârea nr 73 aici
 • Hotărârea nr 72 aici
 • Hotărârea nr 71 aici
 • Hotărârea nr 70 aici
 • Hotărârea nr 69 aici
 • Hotărârea nr 68 aici
 • Hotărârea nr 67 aici
 • Hotărârea nr 66 aici
 • Hotărârea nr 65 aici
 • Hotărârea nr 64 aici
 • Hotărârea nr 63 aici
 • Hotărârea nr 62 aici
 • Hotărârea nr 61 aici
 • Hotărârea nr 60 aici
 • Hotărârea nr 59 aici
 • Hotărârea nr 57 aici
 • Hotărârea nr 56 aici
 • Hotărârea nr 55 aici
 • Hotărârea nr 54 aici
 • Hotărârea nr 53 aici
 • Hotărârea nr 52 aici
 • Hotărârea nr 50 aici
 • Hotărârea nr 49 aici
 • Hotărârea nr 48 aici
 • Hotărârea nr 46 aici
 • Hotărârea nr 45 aici
 • Hotărârea nr 44 aici
 • Hotărârea nr 43 aici
 • Hotărârea nr 42 aici
 • Hotărârea nr 41 aici
 • Hotărârea nr 40 aici
 • Hotărârea nr 39 aici
 • Hotărârea nr 38 aici
 • Hotărârea nr 37 aici
 • Hotărârea nr 36 aici
 • Hotărârea nr 35 aici
 • Hotărârea nr 34 aici
 • Hotărârea nr 33 aici
 • Hotărârea nr 32 aici
 • Hotărârea nr 31 aici
 • Hotărârea nr 30 aici
 • Hotărârea nr 29 aici
 • Hotărârea nr 28 aici
 • Hotărârea nr 27 aici
 • Hotărârea nr 26 aici
 • Hotărârea nr 25 aici
 • Hotărârea nr 24 aici
 • Hotărârea nr 23 aici
 • Hotărârea nr 22 aici
 • Hotărârea nr 21 aici
 • Hotărârea nr 20 aici
 • Hotărârea nr 19 aici
 • Hotărârea nr 18 aici
 • Hotărârea nr 17 aici
 • Hotărârea nr 16 aici
 • Hotărârea nr 15 aici
 • Hotărârea nr 14 aici
 • Hotărârea nr 13 aici
 • Hotărârea nr 12 aici
 • Hotărârea nr 11 aici
 • Hotărârea nr 10 aici
 • Hotărârea nr 9 aici
 • Hotărârea nr 8 aici
 • Hotărârea nr 7 aici
 • Hotărârea nr 6 aici
 • Hotărârea nr 5 aici
 • Hotărârea nr 4 aici
 • Hotărârea nr 3 aici
 • Hotărârea nr 2 aici
 • Hotărârea nr 1 aici

2020

 • Hotărârea nr 109 aici
 • Hotărârea nr 108 aici
 • Hotărârea nr 107 aici
 • Hotărârea nr 106 aici
 • Hotărârea nr 101 aici
 • Hotărârea nr 100 aici
 • Hotărârea nr 98 aici
 • Hotărârea nr 94 aici
 • Hotărârea nr 93 aici
 • Hotărârea nr 92 aici
 • Hotărârea nr 90 aici
 • Hotărârea nr 89 aici
 • Hotărârea nr 87 aici
 • Hotărârea nr 86 aici
 • Hotărârea nr 85 aici
 • Hotărârea nr 84 aici
 • Hotărârea nr 83 aici
 • Hotărârea nr 82 aici
 • Hotărârea nr 81 aici
 • Hotărârea nr 77 aici
 • Hotărârea nr 75 aici
 • Hotărârea nr 74 aici
 • Hotărârea nr 73 aici
 • Hotărârea nr 72 aici
 • Hotărârea nr 71 aici
 • Hotărârea nr 70 aici
 • Hotărârea nr 66 aici
 • Hotărârea nr 65 aici
 • Hotărârea nr 64 aici
 • Hotărârea nr 63 aici
 • Hotărârea nr 62 aici
 • Hotărârea nr 61 aici
 • Hotărârea nr 60 aici
 • Hotărârea nr 59 aici
 • Hotărârea nr 58 aici
 • Hotărârea nr 57 aici
 • Hotărârea nr 56 aici
 • Hotărârea nr 55 aici
 • Hotărârea nr 54 aici
 • Hotărârea nr 53 aici
 • Hotărârea nr 52 aici
 • Hotărârea nr 51 aici
 • Hotărârea nr 50 aici
 • Hotărârea nr 49 aici
 • Hotărârea nr 48 aici
 • Hotărârea nr 47 aici
 • Hotărârea nr 46 aici
 • Hotărârea nr 45 aici
 • Hotărârea nr 44 aici
 • Hotărârea nr 43 aici
 • Hotărârea nr 42 aici
 • Hotărârea nr 41 aici
 • Hotărârea nr 40 aici
 • Hotărârea nr 39 aici
 • Hotărârea nr 38 aici
 • Hotărârea nr 37 aici
 • Hotărârea nr 36 aici
 • Hotărârea nr 35 aici
 • Hotărârea nr 34 aici
 • Hotărârea nr 33 aici
 • Hotărârea nr 32 aici
 • Hotărârea nr 31 aici
 • Hotărârea nr 30 aici
 • Hotărârea nr 29 aici
 • Hotărârea nr 28 aici
 • Hotărârea nr 27 aici
 • Hotărârea nr 26 aici
 • Hotărârea nr 25 aici
 • Hotărârea nr 24 aici
 • Hotărârea nr 23 aici
 • Hotărârea nr 22 aici
 • Hotărârea nr 21 aici
 • Hotărârea nr 20 aici
 • Hotărârea nr 19 aici
 • Hotărârea nr 18 aici
 • Hotărârea nr 17 aici
 • Hotărârea nr 16 aici
 • Hotărârea nr 15 aici
 • Hotărârea nr 14 aici
 • Hotărârea nr 13 aici
 • Hotărârea nr 12 aici
 • Hotărârea nr 11 aici
 • Hotărârea nr 10 aici
 • Hotărârea nr 9 aici
 • Hotărârea nr 8 aici
 • Hotărârea nr 7 aici
 • Hotărârea nr 6 aici
 • Hotărârea nr 5 aici
 • Hotărârea nr 4 aici
 • Hotărârea nr 3 aici
 • Hotărârea nr 2 aici
 • Hotărârea nr 1 aici

 

COMPONENTA Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data 06.11.2020

PREŞEDINTE

ŢURCAŞ MARCEL-VIRGIL Prefectul Judeţului Sălaj – Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

VICEPREŞEDINŢI

IANCU- SĂLĂJANU DINU Preşedinte – Consiliului Judeţean Sălaj
CHICHIŞAN ADRIAN Inspector şef – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „POROLISSUM” Sălaj

MEMBRI

VASVARI ROBERT-GERGELY Subprefectul Judeţului Sălaj – Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj
SÂRCA ROMEO CONSTANTIN Subprefectul Judeţului Sălaj – Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj
DOBOCAN ADRIAN VASILE Prim Adjunct – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „POROLISSUM” Sălaj
SAS GEORGE Comandant – U.M. 01468 Șimleu Silvaniei
MAZERE FLORIN Comandant – U.M. 01483 Zalău
STUPAR MARIUS-ANTON Inspector şef – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj
CIGĂRAN VASILE ADRIAN Inspector şef – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj
NICOLAE BOGDAN Locţiitor şef structură – Direcţia Judeţeană de Informaţii Sălaj UM 0603 sediul Zalău
PENCU SEVER Comandant unitate – Direcţia Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Sălaj
MANTE IOAN Şef structură – Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale Sălaj
GREC AURICA Director executiv – Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj
MARIAN FLORIN Comisar şef – Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Judeţean Sălaj
GORGAN DUMITRU Director executiv – Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj
BICAN AUREL MIRCEA Şef secţie – Secţia de Drumuri Naţionale Zalău
FLORIAN FLORIN Inspector şef judeţean – Inspectoratul Judeţean în Construcţii Sălaj
DRĂJAN DARIUS Inspector şef – Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Sălaj
MIHIȘ VIOREL Director – Direcţia Silvică Sălaj
MARINCAŞ LIGIA Director executiv – Direcţia de Sănătate Publică Sălaj
BALINT NARCISA Manager general – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Sălaj
IUHAS MIHAI Medic coordonator – UPU-SMURD Sălaj
FIŢ GEORGETA Manager – Spitalul judeţean de urgenţă Sălaj
MARTIN MIRCEA Director executiv – Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sălaj
DASCĂL NICOLAE Director executiv interimar – Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Sălaj
BULGĂREAN VASILE Inspector şcolar general – Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj
FILIP LORENA Director executiv – Filiala Crucea Roşie Sălaj
DAN MAXIM Şef birou – Garda Forestieră Judeţeană Sălaj
CRISAN MARIANA DANA Director – Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Sălaj
DRAGOȘ LAVINIA CRISTINA Coordonator – Agenția Națională pentru Arii Protejate, Serviciul Teritorial Sălaj
PUŞCAŞ VALENTIN Telekom Sălaj
TEREC DORIN Șef oficiu – Oficiul Județean de Poștă Zalău
ARDELEAN OVIDIU Şef companie – SC Electrica SA, Sucursala de distribuție Zalău
BROSCĂŢAN OVIDIU-ZAHARIA Şef centru operaţiuni reţea Gaz Cluj – Del Gaz Grid SA
SAFIRESCU LUANA Director tehnic – CPL Concordia
POPA VIRGIL Director – SC Amarad Distribuție SRL
ZAHARIA MARCEL Director sucursală – SC Compania de apă Someş SA, Sucursala Zalău
IMRE ISTVAN Director tehnic RAPM – ABA Crişuri