Situația incidentelor de integritate

RAPORT ANUAL DE EVALUARE A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE PRODUSE ÎN ANUL 2022 LA NIVELUL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE aici