Permise auto și înmatriculări

Telefon: 0260 66 22 81

Începând cu data de 01.10.2020 plățile aferente operațiunilor de înmatriculare, autorizații de circulație provizorie și permise de conducere se vor încasa in contul BCR sau CEC – beneficiar Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, utilizând următoarele mijloacele de plată:

  • virament (BCR, CEC sau Posta Romana)
  • mijloace de plată online
  • Sistemul Național electronic de plată ONLINE (www.ghiseul.ro)
  • POS-uri instalate de către RA-APPS la sediile serviciilor publice emitente  – în curs de operaționalizare

!!! ATENȚIE – Contravaloarea documentelor sus-menționate (certificate de înmatriculare, autorizații de circulație provizorie, permise de conducere) NU SE MAI POATE ACHITA LA GHIȘEU !!!

Tarifele aferente confecționării plăcilor cu numere de înmatriculare (permanetă, de probă, temporare și provizorii) sau păstrării combinației numărului de înmatriculare se vor achita în conturile trezoreriei prin virament, mandat poștal, numerar la ghișeul SPCRPCIV, din cadrul Instituției Prefectului, sau la caseriile unităților Trezoreriei Statului.

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor informează că activitățile specifice de înmatriculare și preschimbare a permiselor de conducere se soluționează exclusiv în baza unei programări online, cu exceptia celor care au mai sustinut proba teoretica care obtin programarea de la ghiseu pe baza prezentarii dosarelor de examinare. Programările vor fi făcute pe site-ul oficial al instituției www.drpciv.ro, secțiunea Programări online.

Pentru operațiunile care nu se regăsesc la secțiunea online – pasul 2, acestea se vor desfășura în limita timpului disponibil alocat.

Exemple:

  • pierderi plăci de înmatriculare
  • programare traseu
  • eliberare dovezi etc

Incepand cu data de 02.12.2020 in desfasurarea activitatii de programare si examinare, vor fi aplicabile numai prevederile H.G. nr. 424 din 27.05.2020, act normativ emis ulterior legii nr. 55 din 15 mai 2020, care vizeaza in mod direct conditiile si perioada de prelungire a valabilitatii cursului de pregatire teoretica si practica prevazuta la art. 36 din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1391/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel valabilitatea cursului de pregatire teoretica si practica se prelungeste cu echivalentul duratei starii de urgent/de alerta care a avut ca efect suspendarea activitatii de examinare in vederea obtinerii permisului de conducere, respectiv 60 de zile.

Planificarile la examen vor fi facute exclusiv de catre scolile de soferi, respectiv instructorii auto.

Programarile pentru cei care au mai sustinut proba teoretica se obtin de la ghiseu pe baza prezentarii dosarelor de examinare.Pentru cei care dau prima data proba teoretica vor sustine sala in ziua in care sunt inregistrati in sistem pe baza programarii online de pe seitul prefecturii „inregistrare dosar examinare”. Recomandam candidatilor declarati admisi programarea la traseu la sala sau predarea dosarului scolii de soferi sau instructorului in vederea progamarii la proba practica.

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor informează că valabilitatea documentelor emise de serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, care expiră pe perioada stării de alertă  se menține, pe toata durata starii de alerta plus:

  • 90 de zile, de la data încetării stării de alertă, în cazul permiselor de conducere;
  • 90 de zile, de la data încetării stării de alertă, pentru autorizațiile de circulație provizorie.

Totodată se menține și valabilitatea documentelor necesare operațiunilor de înmatriculare/transcriere, examinare sau preschimbare a permisului de conducere obținute de către solicitanți de la alte entități, documente care au expirat în interiorul stării de alertă, pentru o perioadă de 90 de zile de la data încetării acesteia.

Comunicat privind măsurile luate de DRPCIV în vederea evitării aglomerării de persoane la sediile serviciilor publice teritoriale precum și a prevenirii răspândirii COVID-19

Accesul în incinta sediilor serviciilor publice comunitare va fi permis doar titularilor, după caz persoanelor mandatate/delegate, în baza programărilor online și a actului de identitate – în original. Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.

Pentru desfășurarea în condiții normale a activității contăm pe întelegerea dumneavoastră.