Documentele privind executia contractelor

Anexa privind contractele subsecvente 19.10.2023 aici

Achizitie directa – servicii de evaluare imobil

  • Invitatie participare si Caiet de sarcini aici
  • Contract aici

Achizitie directa servicii de curatenie Institutia Prefectului-judetul Salaj, anul 2023

Achizitie servicii mutare

Achizitie directa servicii de curatenie

  • Invitatie participare aici
  • Caiet de sarcini aici
  • Contract aici

Achizitie servicii mutare