Buletinul informativ

Buletin informativ – conform Legii nr. 544/2001

1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea institutiei aici

2. Structura organizatorică aici

3. Numele și prenumele persoanelor din conducere aici și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice aici

4. Coordonatele de contact aici

5. Audiențe aici

6. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil aici

7. Programele și strategiile proprii aici

8. Lista cuprinzând documentele de interes public aici

9. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii aici

10. Modalitățile de contestare a deciziei aici