Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte

Program

  • Luni – Vineri 8:30 – 18:30
  • Telefon: 0260 66 02 50

Clarificări ale Direcției Generale de Pașapoarte referitoare la eliberarea pașapoartelor

Emiterea pașapoartelor întrun termen mediu de 2,5 zile (comunicat)

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 152 pentru modificarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăti care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului național electronic de plăti online (SNEP), publicată în Monitorul Oficial nr. 802 din data de 01.09.2020 se aduc modificări art. 15^1 din Legea nr. 248/2005, în sensul că suma reprezentând contravaloarea pașaportului se achită în contul Companiei Naționale „ Imprimeria Națională” – S.A. (CNIN) prin mijloace de plată online, inclusiv SNEP sau la unitățile bancare cu care CNIN încheie convenții în acest scop.
Din prisma modificării legislative menționate, încasarea contravalorii pașapoartelor se va realiza în conturile CNIN deschise la CEC Bank, până la operaționalizarea procedurii de încasare online a contravalorii pașapoartelor prin intermediul SNEP – ghişeul.ro.
În acest context, precizăm faptul că toate plățile care au fost efectuate până în prezent prin modalități variate (virament bancar, mandat poștal, mijloace de plată online etc.) și achitate în conturile Instituției Prefectului – județul Sălaj deschis la Trezorerie vor putea fi utilizate de către solicitanții serviciilor de pașapoarte în vederea eliberării documentelor de călătorie și după intrarea în vigoare a modificărilor Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

Cererile de pașapoarte simple electronice și de pașapoarte simple temporare se depun în baza programărilor on-line efectuate pe platforma www.epasapoarte.ro
Modificarea intervalului de programare pentru preluarea cererii de la 7 minute la 10 minute, în vederea asigurării timpului necesar igienizării corespunzătoare, după preluarea fiecărei cereri;
Accesul solicitanților și, după caz, al reprezentanților legali în locațiile serviciilor publice comunitare de pașapoarte în vederea depunerii cererii de eliberare a pașaportului este permis în baza programării on-line și a documentului de identitate prezentat în original.
În ceea ce privește ridicarea pașapoartelor, accesul în locații se face pe baza tichetului eliberat cu ocazia depunerii cererii și a documentului de identitate, în original, iar în cazul imposibilității prezentării tichetului, accesul în locații este permis în baza documentului de identitate numai după efectuarea unor verificări preliminare din care să rezulte dreptul legal de ridicare a pașaportului.
Celelalte servicii prestate de S.P.C.P. pentru care nu se fac programări on-line (adeverințe istoric pașapoarte, recuperarea pașapoartelor retrase, adeverințe privind exercitarea dreptului la liberă circulație a cetățenilor români în străinătate furnizare de date din R.N.E.P.S. etc.) sunt solicitate, în cadrul programului de lucru cu publicul, la sediul structurii competente ori prin corespondență poștală cu precizarea că, în situația în care nu este necesară anexarea unor documente în original, depunerea cererii se poate face și prin corespondență electronică.
Accesul în vederea depunerii/ridicării documentelor se va face numai în baza documentului de identitate, în original.
În vederea prevenirii răspândirii SARS-CoV-2, vor fi respectate următoarele măsuri de protecție:
utilizarea măștilor de protecție; dezinfectarea, anterior preluării fiecărei cereri, a echipamentelor utilizate; realizarea unui control riguros al accesului cetățenilor în spațiile utilizate pentru relația cu publicul, concomitent cu respectarea măsurilor de distanțare fizică de 2 metri, inclusiv prin efectuarea de marcaje de delimitare și montarea de panouri de plexiglas, după caz; dezinfectarea periodică a spațiilor de lucru.

Programările online vor fi efectuate pe platforma www.epasapoarte.ro.

Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.

Accesul în locații în vederea depunerii cererilor de eliberare a pașapoartelor va fi permis doar solicitanților și, după caz, reprezentanților legali ai acestora, în baza programărilor online și a documentului de identitate, în original.

În ceea ce privește ridicarea pașapoartelor simple electronice/pașapoartelor simple temporare, accesul în locații se va face în baza tichetului eliberat la depunerea cererii și a documentului de identitate, în original.

Recomandăm cetățenilor să opteze pentru ridicarea pașapoartelor simple electronice prin serviciile de curierat – cheltuieli de expediţie 8 lei + TVA.

Serviciile pentru care nu se fac programări online, solicitate atât Direcției Generale de Pașapoarte, cât și serviciilor publice comunitare de pașapoarte, vor fi efectuate exclusiv prin corespondență poștală sau e-mail (adeverințe, furnizări de date din Registrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simple, petiții și informații de interes public).

Accesul la ghișeele de relații cu publicul ale Direcției Generale de Pașapoarte și serviciilor publice comunitare de pașapoarte, în vederea ridicării adeverințelor solicitate prin intermediul poștei electronice, se face în baza documentului de identitate, în original.

 

Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte

(SPCP) Sălaj informează cetățenii că, în dorința de a oferi servicii de calitate, Direcția Generală de Pașapoarte a dezvoltat o aplicație online prin care se oferă posibilitatea verificării în timp real a statusului cererii de emitere a unui pașaport electronic

Link-ul este disponibil pe platforma www.epasapoarte.ro, pe site-ul oficial al Direcției Generale de Pașapoarte www.pasapoarte.mai.gov.ro., precum și pe site-ul Instituției Prefectului Sălaj, secțiunea Pașapoarte – programare online, criteriile de căutare fiind numărul de cerere sau ultimele 9 cifre din CNP și data depunerii cererii.

Prin intermediul acestei aplicații, cetățenii pot vizualiza când ajunge pașaportul la ghișeu, pentru a se prezenta în vederea ridicării acestuia.

 

Adresa
Str. Simion Oros nr 5
Hala Agroalimentară Zalău, Etaj I