Comisia Tehnică Județeană Sălaj, cu atribuții în coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale, s-a reunit astăzi

Comisia Tehnică Județeană Sălaj, cu atribuții în coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale, din care fac parte Marcel Virgil Țurcaș, prefectul județului Sălaj, subprefecții și directorii a 17 instituții publice din județ, s-a reunit astăzi, 24 septembrie, într-o ședință de lucru desfășurată la Instituția Prefectului Sălaj, pentru prezentarea raportului de activitate la zi și pentru stabilirea unor detalii organizatorice, specifice sfârșitului de campanie electorală.
Pe lângă respectarea punctelor cuprinse în calendarul electoral, s-a insistat pe necesitatea respectării normelor sanitare în contextul pandemiei, respectiv pe organizarea generală a activității în condiții de siguranță. Prin urmare, în cadrul ședinței s-a stabilit ca fiecare membru al comisiei tehnice să răspundă de un anumit număr de secții de votare și să verifice personal, în perioada imediat următoare, modul în care sunt pregătite sediile secțiilor pentru ziua votului.
Instituția Prefectului Sălaj va finaliza distribuirea materialelor de protecție sanitară către secțiile de votare din județ- 67.020 de măști de unică folosință, 1.000 l de dezinfectant pentru mâini (aproximativ 3 l/SV) și peste 57.000 de mănuși. De acestea vor beneficia membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar, persoanele acreditate, delegații acreditați, operatorii de calculator, personalul de pază și alegătorii.
Prin intermediul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Sălaj și reprezentanții UAT-urilor, Guvernul a distribuit câte 50 de măști pentru anumite categorii de persoane (cele cu venit minim garantat, cu pensie socială minim garantată, persoane încadrate în grad de handicap și alte persoane defavorizate). Numărul persoanelor beneficiare la nivelul județului Sălaj este 27.386 (1.369.300 măști).
“La nivelul județului Sălaj, s-au luat toate măsurile necesare pentru buna organizare a alegerilor locale. Prefecții, printre alte atribuții, sunt obligați să vegheze la respectarea legii, așadar, vom fi foarte atenți în această privință, vom urmări îndeaproape respectarea legii de către președinții și locțiitorii BECL, BESV, precum și de reprezentanții instituțiilor implicate.”, a declarat Marcel Virgil Țurcaș, prefectul județului Sălaj.