Întâlnire autostrada Transilvania

Instituţia Prefectului Sălaj a organizat, marţi, o întâlnire ca factorii implicaţi în construcţia tronsonul din Sălaj al autostrăzii Transilvania.

La întâlnire au fost prezenţi subprefectul Andrea Suciu-Ciortea, şef serviciu Mircea Ciocian,  reprezentanţi ai primăriilor de traseul autostrăzii, ai Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI), Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA), Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC), Direcţiei de Cultură, firmelor ce execută măsurătorile topografice şi ai celor doi antreprenori care execută lucrările.

În cadrul discuţiilor s-a precizat faptul că pentru zona Topa Mică – Zimbor – Zalău s-au emis deciziile de expropriere a terenurilor, iar pentru zona Zalău – Marca planurile vizând exproprierea vor fi afişate, pentru consultare, la sediile primăriilor.

Reprezentantul UMB Group, antreprenor ce lucrează pe traseul Nădăşelu – Zimbor – Poarta Sălajului, a precizat faptul că vor exista, cel mai probabil, exproprieri suplimentare pentru proprietarii de pe traseul autostrăzii care nu au fost incluşi în prima etapă a exproprierilor, respectiv pentru imobile afectate de lucrări adiacente.

De asemenea, directorul APIA Sălaj, Călin Perneş, a subliniat faptul că în cazul proprietarilor de terenurile de pe traseul autostrăzii care sunt incluse şi la plata unor subvenţii pentru măsurile de agromediu, nu vor exista penalităţi pentru nerespectarea condiţiilor de agromediu, durata iniţială a contractelor urmând a fi modificată ca urmare a apariţie unui caz de forţă majoră.

Subprefectul Andrea Suciu-Ciortea a cerut tuturor părţilor implicate un dialog permanent, pentru preîntâmpinarea problemelor.

“Constructorii şi topografii trebuie să ţină o legătură cât mai strânsă cu administraţiile locale, care cunosc specificul locului. De asemenea, vă rog pe toţi, primari, instituţii publice deconcentrate, constructori, topografi să aveţi o comunicare şi un dialog mai eficiente pentru a preîntâmpina apariţia de probleme. E mai uşor să previi, decât să rezolvi problemele”, a precizat subprefectul judeţului Sălaj.

De comun acord s-a stabilit ca asemenea şedinţe de progres să fie organizate cu o frecvenţă lunară, la întâlnirile viitoare urmând să fie invitaţi şi proprietarii de imobile din fondul forestier afectate de traseul autostrăzii.