A fost adoptată obligativitatea purtării măștii în spațiile publice deschise aglomerate

În urma ședinței extraordinare a CJSU Sălaj, din data de 11 august 2020, care a avut loc sub conducerea prefectului județului Sălaj, Marcel Virgil Țurcaș a fost adoptată Hotărârea nr. 23, care prevede obligativitatea purtării măștii în spațiile publice deschise aglomerate, pe teritoriul județului Sălaj, începând cu data de 12.08.2020, pe tot parcursul stării de alertă.
Persoanele au obligația de a purta masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în următoarele situații:
a) spații publice deschise de tip piețe, târguri și expoziții, pe întreaga durată a programului de funcționare a acestora;
b) zonele în care se desfășoară serbări publice, activități cultural-artistice, activități religioase sau pelerinaje pe întreaga durată a programului de funcționare a acestora;
c) zonele de așteptare a mijloacelor de transport în comun de tip stații de autobuz, stații și peroane CFR, autogări și altele asemenea;
d) zonele de așteptare pentru accesul în obiectivele turistice.
Sunt exceptaţi de la obligativitatea purtării măştii de protecţie copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.
Organizatorul evenimentului de la alin. a) și alin. b) are obligația de a lua toate măsurile pentru a se asigura că accesul persoanelor la eveniment se face cu mască de protecție (proprie sau pusă la dispoziție). Obligația privind purtarea măștii de protecție se menține pe toată durata evenimentului.
Organizatorul evenimentului în spațiul public deschis va afișa în locuri vizibile informații privind obligativitatea purtării măștii de protecție la evenimentul respectiv.
Organizatorul evenimentului are obligația de a elabora setul de măsuri pentru securitate sanitară și de limitare a răspândirii virusului SARS-Cov-2. Aceste măsuri se comunică autorității publice locale pe raza căruia se desfășoară evenimentul.
În situația în care se constată că măsurile comunicate de organizatorul evenimentului nu sunt respectate, autoritatea publică locală solicită sprijinul forțelor de ordine publică: Poliție, Jandarmerie, Poliție Locală, după caz, pentru impunerea respectării măsurilor sau atragerea răspunderii celor vinovați.
Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent (STP) al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Sălaj, prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor CJSU Sălaj precum și tuturor Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență de la nivelul unităților administrativ – teritoriale Sălaj.