Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit

Ordinul 313/2017 aici