Întâlnire de lucru privind cererile pentru stabilirea reşedinţei

Prefectul judeţului Sălaj, Dari Toma, şi subprefectul Gheorghe Bancea au convocat, miercuri, la sediul instituţiei, o întâlnire cu reprezentanţii Serviciului de Ordine Publică şi ai secţiilor de poliţie rurală din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj, Direcţiei judeţene şi ai Serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, pentru a analiza modul în care se înregistrează cererile pentru stabilirea reşedinţei.
Potrivit legislaţiei în vigoare, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 9 iunie 2024, cetăţenii cu drept de vot care şi-au stabilit reşedinţa în circumscripţia electorală cu mai puţin de 60 de zile înaintea datei scrutinului îşi vor putea exercita dreptul de vot doar în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care îşi au domiciliul.
În cadrul discuţiilor s-a subliniat faptul că dacă, la o adresă sunt înscrise cel puţin două menţiuni de reşedinţă valabile, pentru orice solicitare ulterioară se va proceda la informarea Poliţiei, în vederea efectuării verificărilor în teren, din care să rezulte dacă solicitanţii locuiesc efectiv la adresa declarată. De asemenea, la o adresă pot fi înregistrate maxim 10 reşedinţe valabile, cu excepţia rudelor titularului dreptului locativ ori ale soţului/soţiei în linie dreaptă, precum şi cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv. De asemenea, reşedinţa se înscrie în actul de identitate la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile, lunar, la adresa la care are locuinţa secundară.
În acest context, prefectul Dari Toma a cerut tuturor celor cu atribuţii în domeniu monitorizarea cazurilor de solicitări de stabilire a reşedinţei şi aplicarea strictă a legislaţiei în vigoare.