Modificări legislative privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

În contextul prevederilor Legii  nr. 174/2024 din 3 iunie 2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, ce vor intra în vigoare la data de 03 iulie 2024 Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Sălaj face cunoscute principalele modificări survenite.

Începând cu data de 03 iulie 2024, paşaportul simplu temporar se eliberează, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, de către serviciile publice comunitare de paşapoarte sau de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate la care au fost depuse cererile cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 248/2005 şi care nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a exerciţiului dreptului la liberă circulaţie în străinătate sau în alte cazuri în care instanţa de judecată a impus obligaţia de a nu părăsi teritoriul României, în condiţiile legii penale, în următoarele situaţii:

a) când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte;

Situaţiile prevăzute la lit. a) trebuie dovedite, după caz, cu documente emise de instituţia care organizează studiile/concursurile oficiale sau cu documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul/statele în care se vor desfăşura studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical.

b) pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară că este necesar şi urgent să îşi continue călătoria în străinătate sau să îşi reglementeze şederea/situaţia juridică pe teritoriul unui stat;

Cetăţenii români prevăzuţi la lit. b), care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară că este necesar şi urgent să îşi continue călătoria în străinătate, trebuie să prezinte documente care să probeze necesitatea şi urgenţa.

c) în situaţii obiective şi urgente, în care este necesară prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea şi eliberarea paşaportului simplu electronic sau acesta a fost depus pentru obţinerea unor vize.

Situaţiile obiective şi urgente prevăzute la lit. c) trebuie probate cu documente din care să rezulte necesitatea deplasării persoanei în străinătate. Situaţiile obiective şi urgente exclud situaţiile în care deplasarea persoanei pe teritoriul altui stat are la bază raţiuni exclusiv turistice. Depunerea paşaportului simplu electronic pentru obţinerea unor vize trebuie dovedită.

În prezent, pentru a veni în sprijinul solicitanților de pașapoarte, termenul de eliberare a pașapoartelor simple electronice este de 5 zile lucrătoare, pentru cererile depuse în țară și pentru care solicitantul a cerut ridicarea din țară.

În ceea ce privește termenul mediu de soluționare a cererilor de eliberare a pașapoartelor simple electronice, înregistrat la nivel național în cazul persoanelor care au solicitat ridicarea documentului de călătorie din țară, în perioada 17.06.2024-23.06.2024, acesta a fost de 1.62 zile lucrătoare.

Pierderea sau distrugerea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar se declară de către titular sau, după caz, de către reprezentantul legal, în ţară, la orice serviciu public comunitar de paşapoarte sau la Direcţia Generală de Paşapoarte, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

În cazul furtului documentelor de călătorie, titularul sau, după caz, reprezentantul legal sesizează, de îndată, cea mai apropiată unitate de poliţie din ţară sau, după caz, de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, solicitând eliberarea unei adeverinţe care să ateste declararea evenimentului respectiv. Organele de poliţie române sesizate au obligaţia de a elibera adeverinţa solicitată.

Documentele de călătorie declarate pierdute, distruse sau furate, sunt nule de drept.

De asemenea, în contextul creșterii semnificative a numărului cetățenilor români care călătoresc în perioada următoare transmitem următoareele informații, în vederea asigurării unei organizări cât mai ușoare și plăcute a vacanțelor:

Cetățenii români minori cu vârsta mai mică de 14 ani pot călători în străinătate doar cu pașaportul simplu electronic/ pașaportul simplu temporar.

În ceea ce privește cetățenii români minori cu vârsta mai mare de 14 ani, aceștia pot călători cu documentele menționate mai sus sau în baza cărții de identitate (în statele membre ale Uniunii Europene, precum şi în statele terţe care recunosc cartea de identitate ca document de călătorie).

Cetățenii români minori NU pot călători în străinătate în baza certificatului de naștere.

Având în vedere că reglementarea condițiilor de intrare, ședere sau tranzit al unei țări reprezintă un drept al statului în cauză, recomandăm cetățenilor români să verifice condițiile stabilite de statul pe teritoriul căruia urmează să efectueze călătoria, accesând site-ul Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro, secțiunea Condiții de călătorie.

Recomandăm tuturor celor care intenționează să solicite eliberarea unui pașaport să își facă din timp programare prin platforma https://hub.mai.gov.ro/epasapoarte/programari/harta și să se asigure că, în momentul depunerii cererii de pașaport, vor avea asupra lor toate documentele necesare.