Întâlnire privind siguranţa în şcoli

O analiză cu privire la activitățile desfășurate pentru asigurarea climatului de siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Sălaj, în anul școlar 2022-2023, a fost prezentată, miercuri, 28 iunie 2023, de către şeful Biroului Siguranţă Şcolară din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj, Loredana Flonta, în cadrul şedinţei Echipei Interinstituționale județene pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar.
Pentru menținerea ordinii publice în zona adiacentă şcolilor, în perioada analizată poliția a avut în responsabilitatea 329 (96,19%) din numărul total de 342 unități de învățământ preuniversitar, jandarmeria 4 (1,16%), iar poliția locală 9 (2,63%) . Media zilnică de asigurare a prezenței a fost de 42 patrule în zona adiacentă unitătilor de învățământ, în cadrul cărora au acționat o medie zilnică de 27 reprezentanți ai forțelor de ordine publică(poliție, jandarmerie, poliția locală).
În luna martie, la nivelul județului a demarat Planul de acțiune pe linia, prevenirii și combaterii absenteismului școlar, a comerțului ilegal cu produse din alcool şi tutun, precum și a consumului de tutun în unitățile de învățământ de pe raza județului, ocazie cu care au fost efectuate 157 de controale, fiind depistați absentând de la cursuri un număr de 247 elevi. Au fost verificate 155 societăți comerciale amplasate în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar și au fost aplicate un număr de 57 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare de 1.000 lei.
La nivelul județului Sălaj, în în anul școlar 2022-2023 există raportate 29 cazuri de bullying, în unitățile de învățământ în care s-au înregistrate aceste cazuri având loc acţiuni de consiliere a elevii implicați.
De asemenea, au fost sesizate și înregistrate un număr de 20 infracțiuni (14 în mediul urban și 6 în mediul rural): cinci infracţiuni de furt, 11 infracțiune de “loviri și alte violențe”; o infracțiune de “purtare abuzivă”; două infracțiuni de “vătămare corporală din culpă” şi o infracțiune de ”distrugere”.
Având ca obiectiv prevenirea evenimentelor negative ce pot pune în pericol dezvoltarea normală a elevilor, polițiștii cu atribuții pe linia prevenirii și combaterii infracțiunilor în mediu școlar au fost prezenți în 310 unitățile de învățământ de pe raza județului, desfășurând un număr de 495 activități cu caracter educativ-preventiv în cadrul orelor de curs, atât în mediul urban, cât și rural. În cadrul activităților s-a pus accent pe linia prevenirii fenomenului de bullying, trafic de persoane, consumul ilicit de substanțe interzise, delicvența juvenilă, prevenirea victimizării minorilor.
În acelaşi context, colonelul Ionuţ Sabău, şeful Inspecţiei de Prevenire din cadrul ISU Sălaj a adus la cunoştinţă că 31 de clădiri din sistemul de învăţământ funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu.
“Consolidarea climatului de siguranță în mediul școlar, respective creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar au fost şi trebuie să rămână o prioritate pentru toate instituţiile judeţene implicate”, susţine prefectul judeţului Sălaj, Dari Toma.