Procedură privind abordarea situaţiilor în care apar suspiciuni de consum de droguri în rândul elevilor

Echipa interinstituţională judeţeană pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar a definitivat, a definitivat, în cadrul unei şedinţe ce a avut loc, joi, la sediul Instituţiei Prefectului Sălaj, procedura operaţională privind abordarea situaţiilor în care apar suspiciuni de consum de droguri în rândul elevilor la nivelul judeţului Sălaj.
Potrivit acestei proceduri, în clasele în care au fost identificaţi elevi care au experimentat consumul de substanţe sau au fost identificaţi ca făcând parte din categoria la risc, se vor realiza trei sesiuni consecutive, la grupul de elevi aflat la risc, astfel: o sesiune interactivă în care se va discuta despre etapele dependenţei (fizică, psihică); o sesiune în care se vor prezenta (în funcţie de caz) efectele substanţelor asupra SNC şi aspecte legislative şi o sesiune în care se vor discuta modificările fizice, emoţionale din perioada adolescenţei şi se vor prezenta serviciile de specialitate disponibile.
Concomitent cu activităţile desfăşurate la clasă, specialiştii din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Sălaj vor participa la o întâlnire cu toate cadrele didactice din şcoală, inclusiv personalul auxiliar ce va avea ca obiective: instruirea acestora privind simptomatologia consumatorului (cum pot fi identificaţi elevii care consumă substanţe psihoactive); caracteristicile vârstei adolescenţilor, cu accent pe factorii de risc şi de protecţie pentru consumul de droguri şi modalităţi de intervenţie în cazul minorilor care au consumat substanţe psihoactive.
În situaţia depistării, de către un cadru didactic, a unei substanţe interzise asupra unui elev, se va sesiza de îndată Poliţia prin Serviciul de Urgenta 112 sau direct poliţistul de proximitate/siguranţă şcolară/ordine publică din mediul rural, care are în responsabilitate unitatea de învăţământ şi care va întocmi actele de sesizare a structurilor specializate în combaterea traficului şi consumului de droguri.
În cazul în care se constată prezenţa semnelor care indică consumul de substanţe psihoactive sau a altor modificări îngrijorătoare de comportament al elevilor, cadrele didactice din unitatea de învăţământ pot lua legătura, în mod discret cu profesorul diriginte, pentru a identifica dacă semnele au fost observate şi de alte cadre didactice din unitatea de învăţământ/consiliul clasei. În condiţiile în care se constată o ameninţare reală la viaţa, la sănătatea sau la siguranţa elevilor suspectaţi, cadrele didactice/ elevii apelează imediat serviciul unic de urgenţă 112.
De asemenea, se vor informa în regim de urgenţă directorul unităţii de învăţământ şi părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor (potenţiali consumatori), cu privire la suspiciunea de consum de substanţe, iar directorul unităţii de învăţământ sesizează în regim de urgenţă suspiciunea consumului de substanţe la CPECA şi transmite responsabilului din unitate pentru colaborarea cu CPECA, să ia legătura cu instituţia menţionată şi să contribuie la gestionarea situaţiei.
În mod obligatoriu, se va avea în vedere protejarea imaginii şi a vieţii private a adolescentului, inclusiv în relaţia cu presa, se va evita orice context în care situaţia minorului să fie expusă altor persoane, cu excepţia reprezentantului său legal şi se va asigura un circuit cât mai limitat al informaţiei cu privire la comportamentul de consum, pentru a evita expunerea adolescentului la forme de etichetare, marginalizare, abuz fizic sau emoţional.
“Solicit Inspectoratului Şcolar Judeţean ca în cursul lunii septembrie să aducă la cunoştinţa cadrelor didactive, părinţilor şi elevilor conţinutul acestei proceduri. Trebuie să tratăm cu maximă responsabilitate aceste situaţii, iar părinţii să afle despre eventualele suspiciuni de consum de droguri al copiilor în cel mai scurt timp, pentru că, în afara şcolii, ei sunt cei care pot lua măsuri pentru rezolvarea situaţiilor apărute. De asemenea, solicit tuturor celor implicaţi, de la cadre didactice, specialişti CPECA, forţe de ordine discreţie maximă şi intervenţie promptă, atunci când este cazul”, a precizat prefectul judeţului Sălaj, Dari Toma.