Vizită de lucru la Palatul Administrativ

Conducerea Instituţiei Prefectului Sălaj a avut, luni, o nouă întâlnire de lucru cu reprezentanţii antreprenorului şi arhitectul proiectului vizând „Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ Zalău”.

În cadrul întâlnirii s-a analizat stadiul derulării proiectului şi lucrările executate de la ultima întâlnire, din 23 august. Lucrările de construcţie aferente proiectului au ca termen de recepţionare finalul acestui an, iar termenul de încheiere a proiectului este noiembrie 2022.

Obiectivul general al proiectului constă în transformarea Palatului Administrativ – Zalău dintr-o clădire clasică, depaşită moral, într-o clădire modernă, prin lucrări de eficientizare energetică.

Prin implementarea proiectului se realizează: anveloparea clădirii, înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă, înlocuirea corpurilor de încălzire cu ventilo-convectoare, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei, reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de iluminat, instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mişcare şi a unui sistem de management energetic integrat (BMS), având ca rezultat reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră şi folosirea în proporţie de peste 15% a energiei obţinute din surse regenerabile.

Palatul Administrativ din Zalău va deveni, astfel, prima clădire publică inteligentă din Sălaj, cu corpuri de încălzire cu ventilo-convectoare, furnizarea apei calde cu ajutorul panourilor solare, corpuri de iluminat de tip led cu senzori de mişcare şi prezenţă, staţie de alimentare autoturisme electrice şi posibilitatea setării unui microclimat propriu pentru fiecare încăpere în parte.